Het energieverbruik in Nederland is afgelopen kalenderjaar wederom gedaald, met 3 procent. De lockdowns door de coronacrisis spelen hierin mede een rol, zo is er een flinke daling van het verbruik van motorbrandstoffen voor het wegverkeer. Maar ook de daling van de inzet van steenkool voor elektriciteitsproductie speelt een rol. Daarnaast was er afgelopen jaar veel minder vliegverkeer.

Wat wel is toegenomen, is het gebruik van aardgas bij elektriciteitscentrales. Maar er is ook een forse stijging van zon- en windenergie waargenomen.

Meer lezen? Klik hier.

Bron: www.solarmagazine.nl