Afgelopen zomer was een zomer die vele warmterecords brak. Maar dit betekende niet alleen maar genieten van de zon.

Er brak een aantal keer brand uit op daken van woningen met zonnepanelen. Minister Wiebes heeft nu een reactie gegeven naar aanleiding van een onderzoek naar deze branden.

Minister Wiebes: ‘‘Dat in de afgelopen warme zomerperiode diverse keren brand uitbrak op daken van woningen met zonnepanelen is in meerdere opzichten zorgelijk. Uiteraard in de eerste plaats voor de desbetreffende huiseigenaren, maar ook voor het vertrouwen van burgers in (de installatie van) zonnepanelen. Voor het realiseren van de Klimaatdoelstellingen en de daarvoor benodigde transitie naar duurzame energieopwekking is het benutten van daken met zonnepanelen een essentieel onderdeel. Ik merk hierbij overigens op dat het aantal branden bij daken met zonnepanelen zeer beperkt is.’

Lees het gehele artikel op: https://bit.ly/2zhwwW9